Vitlök mot urinvägsinfektion

vitlökarVitlök har använts för sina hälsoegenskaper i tusentals år. Man har både använt löken som medicin och som krydda i mat. Vitlöken har länge även kallats för naturens egna antibiotika, tack vare dess aktiva ämne allicins antibiotiska effekt. Allicin är det ämne som i naturen skyddar vitlöken mot bakterier, svamp och skadedjur.

Att använda sig av vitlök mot urinvägsinfektion är en gammal och beprövad huskur. Vad man genom forskning kunnat konstatera är att vitlök har en hämmande effekt på bakterier och deras tillväxt. Eftersom urinvägsinfektion orsakas av bakterier så upplever många förbättring av att regelbundet inta stora mängder vitlök. Har man inte tidigare testat att öka sin konsumtion av vitlök mot urinvägsinfektion är det definitivt värt ett försök. Vitlök intar man lämpligen färsk i mat eller genom kapslar om man vill få i sig mycket men undvika den starka lukten.

wallda vitlökskapslar
Wallda Vitlökskapslar
Luktfria vitlökskapslar med 270 mg vitlöksoljemacerat per kapsel

129 kr

TILL BUTIK

Eftersom vitlök är mycket billigt samtidigt som det egentligen bara har hälsofördelar (förutom dålig lukt) så är det väl värt att inkludera rikligt i kosten som huskur. Ett stort intag av vitlök kommer med största sannolikhet bara göra gott i din kamp mot återkommande urinvägsinfektioner.

Tranbär mot urinvägsinfektion

Tranbär är en klassisk huskur mot urinvägsinfektioner som använts sedan länge. Som huskur används tranbär mot urinvägsinfektion både för att bota och i förebyggande syfte. Tranbär anses göra att pH-värdet sänks i kroppen vilket gör att bakterier trivs sämre och har svårare att få fäste i urinvägar. Om man lider av återkommande urinvägsinfektioner kan det vara värt att testa en tranbärskur, exempelvis i form av kapslar för att få ett regelbundet intag.

Vad som tål att tilläggas är att tranbärens funktion mot urinvägsinfektioner är omtvistad. Flera studier på området har visat att tranbär kan ha viss effekt mot urinvägsinfektioner om man konsumerar stora mängder medan andra visat att det inte har något effekt alls.

Det finns med andra ord inget säkert svar på huruvida tranbär bekämpar urinvägsinfektioner eller ej. Dock kan denna huskur helt klart vara värd att testa för den som lider av återkommande infektioner i urinvägarna.